#FeelFree

Miej odwagę być sobą…

Łatwo powiedzieć,
ale trudniej zrobić.

W społeczeństwie, które tworzy bariery mentalne w umysłach kobiet
przekraczanie tych barier, wolność od narzuconych sobie ograniczeń,
całkowite i nieprzerwane bycie sobą: oto sposób na życie.

Download